Ảo cảnh 30 Tiên ma ảo thiên – Game perfect world VNG


Hơn 3 tháng trải nghiệm game thì mới đây nhà phát hành game perfect world VNG đã ra mắt Trailer chính thức cho bản cập nhập tiếp theo được mọi người chờ …

source