ARK: Crystal Isles #29 – Triệu Hồi Hephaestus, Quái Thú Manticore Trong Truyền Thuyết =))


ARK: Crystal Isles #29 – Triệu Hồi Hephaestus, Quái Thú Manticore Trong Truyền Thuyết =)) Lịch Stream của mình trên Nonolive: …

source