Mga Laro o Games na Magagamit sa Online Teaching (Games for Online Teaching)


Ang bidyo na ito ay nilikha para maging interaktibo at masaya ang online teaching sa bawat klase ng mga guro sa mga mag-aaral. 10 laro o games na kukuha …

source