Thế Giới Khủng Long có tương tác, Jurassic World từ hãng Mattel ToyStation 589


Jurassic World là tên của một series phim điện ảnh về chủ đề khủng long, nay đã được hãng Mattel sản xuất thành một dòng đồ chơi mô hình khủng long tương …

source